Slavna Osoba

Izgleda li novi video Gwen Stefani poput stare mornaričke reklame?